Innrapportering norske og int. mestere 2013

Norske og internasjonale mestere bes innrapportert til kommunen innen 10. januar 2014. Mesterne inviteres til Ordførers lunsj på vårparten.

Vennligst send vedlagte skjema i utfylt stand til :

Asker kommune
v/Idrett og Friluft
Postboks 353
1372 Asker 

eller

idrett.friluft@asker.kommune.no

 

Mesterne vil bli invitert til Ordførers lunsj i rådhuset på vårparten.

Kontakt Rådgiver Ingrid Drivenes i idrett og Friluft ved spørsmål til skjema eller annet
(ingrid.drivenes@asker.kommune.no)