Innspill fra AIR til politisk sak om Solli

Asker idrettsråd har sendt notat til politisk behandling i formannskapet 16. mai knyttet til orientering om Solli skiarena og andre nærliggende kommuners skiskytteranlegg. 

Notatet er ment som tilleggsinformasjon til administrasjonens framlegg, og er spilt inn i dialog med administrasjonen. Notatet svarer ut spørsmål knyttet til bygningsrådets bestilling om konsekvnsutredning av ulike momenter relatert til skiarena på Solli.

Se vedlegg.