Intensjonsavtale Aktive Lokalsamfunn

Asker idrettsråd anbefaler idrettslag og skoler som samarbeidet om Aktive Lokalsamfunn å lage intensjonsavtale(r) som gir retning for samarbeidet. 

Intensjonsavtalen er ikke bindende juridisk, men gir føringer som forplikter partene nok til å igangsette forpliktenede prosesser i egne rekker.

Se vedlegg for forslag til intensjonsavtale for samabeidspartnere om Aktive Lokalsamfunn.