Invitasjon til møte omkring modell for halltildeling

Tirsdag 29/1 inviterer AIR klubber med idrettshalltilhørighet til diskusjon rundt forslag fremmet fra Asker Skiklubb Håndball vedrørende modell for tildeling av treningstid i idrettshaller i Asker. Møtet avholdes tirsdag 29/1 kl 1700 på Hasselbakken og er en oppfølging av tema i AIR Forum.

Hei alle klubber med idrettshalltilhørighet, 

I forbindelse med AIR Forum med tema Askermodellen (første møte 29/11 o gandre møte 10/1), har Asker Skiklubb Håndball kommet med et forslag til endring av modell for tildeling av treningstid i idrettshaller i Asker.

AIR ønsker at klubbene skal vurdere forslaget og inviterer med dette til diskusjon om fordeler og ulemper knyttet til forslaget. I den forbindelse har vi også invitert avdeling idrett og friluft til møtets siste del for å belyse konsekvenser ved forslaget som vi/idretten muligens ikke ser.

Tid: Tirsdag 29/1 klokken 1700
Sted: Hasselbakken møterom 2 i 2. etasje

 Forslag til agenda

  • Innledning v/AIR
  • Presentasjon av forslag v/Asker Skiklubb Håndball
  • Diskusjon og workshop
  • Konsekvenser v/AK avd. idrett og friluft

Vennligst  videresend til rette vedkommende i klubben og meld fra til post@askeridrettsrad.no om du ønsker å delta. Vi beklager den korte fristen!

Vel møtt!

Styret i Asker idrettsråd