Kommunale aktivitetsmidler 2015

Asker kommune og Asker idrettsråd legger til rette for at det kommunale aktivitetstilskuddet til idrettslagene skal komme ajour med søknadsrutiner for andre tilskudd i kommunen.

I praksis betyr dette at det gjennomføres tildeling til idrettslagene basert på antall medlemmer mellom 6-19 år som utbetales i løpet av juni/juli 2015. Fordelingen gjelder for 2015 og er gjort med basis i Idrettsregistreringens tall for 2014.

UTBETALING AV KOMMUNALE AKTIVITETSMIDLER

Utbetaling av kommunale aktivitetsmidler til idrettslagene er foretatt etter fordeling som vedlagt, ref. også tidligere kommunikasjon på årsmøte og i epost av 13. juni 2015.

Husk at midlene skal benyttes i henhold til vedtak på årsmøte i AIR av 19. mars 2014, innenfor en av kategoriene:

  • En inkluderende idrettsbevegelse
  • Oppstart av nye aktiviteter
  • Kurs og utdanning av trenere og ledere
  • Treningssamlinger
  • Mindre anlegg og utstyr

Kontakt undertegnede ved spørsmål.

Gry E. Garlie
Daglig leder
Asker Idrettsråd

Følg oss på Facebook

M: 90 78 15 15

E: gry@askeridrettsrad.no
W: www.askeridrettsrad.no