Kommunale aktivitetsmidler 2016

Tildeling av kommunae aktivitetsmidler er styrebehandlet i Asker idrettsråd og utbetaling fra kommunen skjer i nærmeste fremtid. 

28 klubber er tildelt kommunale aktivitetsmidler på totalt kr 850 000 etter søknad. Vedlegg viser fordeling av disse midlene, samt IdrettsGledemidler (omfordeling av midler til idrettskontakter, som tidligere avtalt).

Se vedlegg for fordeling mellom klubber og mellom klubbenes prosjekter.

Til orientering er det tildelt kr 10 000 mer enn budsjettert fra kommunen. De overskytende kr 10 000 dekkes fra Asker idrettsråd.