Kommunale aktivitetsmidler 2019 – frist 15. oktober

Asker kommune og Asker Idrettsråd informerer om søknadsfrist for kommunale aktivitetsmidler 2019 med søknadsfrist 15. oktober 2018. Midlene kommer til utbetaling februar 2019.

 

Kriterier for tilskuddet ligger vedlagt. Søknad sendes kun ved å benytte søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Husk rapport fra tildelte midler fra 2017/2018 for å være berettiget midler for 2019.

KOMMUNALE AKTIVITETSMIDLER MED SØKNADSFRIST 15. OKTOBER

Asker kommune og Asker idrettsråd informerer om søknadsfrist for kommunale aktivitetsmidler 2019 med søknadsfrist 15. oktober 2018. Midlene kommer til utbetaling februar 2019.

Kriterier for tilskuddet ligger vedlagt. Husk å beskrive aktiviteten det søkes tilskudd for med henblikk på hvordan oppfylle et eller flere kriterier. 

Søknad sendes kun ved å benytte elektronisk søknadsskjema. Her kan man også legge ved eventuelle vedlegg til søknaden. Dersom klubben mottok støtte forutgående år skal rapport for tiltak(ene) foreligge før nye midler tildeles.

Styret i AIR vurderer søknadene og innstillingen drøftes med Asker kommune. Innstilling skal være ferdig behandlet i løpet av november og utbetaling til idrettslagene skjer i begynnelsen av 2019.

Fremgangsmåte elektronisk søknad:

1) Finn søknadsskjema under www.askeridrettsrad.no/tilskudd/aktivitetsmidler/soknadsskjema

2) Skriv inn all data og informasjon. Husk å være konkret og synliggjør prosjektets innhold ift kriteriene som gjelder.

3) Last opp eventuelle vedlegg

4) Bekreft søknaden ved å gjengi bekreftelseskode

5) Trykk «send» skjema

6) Kvittering mottas til epostadresse oppgitt i søknadsfelt

Lykke til!

Spørsmål om kriterier eller søknadsprosess rettes til post@askeridrettsrad.no.