Kommunale aktivitetsmidler 2020

Asker idrettsråd forvalter tilskuddsordningen «Kommunale aktivitetsmidler» på kr. 900 000, som utbetales idrettslagene årlig etter søknad.  

Asker idrettsråd takker klubbene for gode søknader og en stor iver for å sikre attraktive, kvalitetsmessig gode og inkluderende aktiviteter i sin klubber. Frivilligheten og engasjementet dere viser er uvurderlig for det gode liv i Asker.

Styret i Asker idrettsråd har behandlet nærmere 70 søknader til gode aktivitetstilbud fra klubbene for barn og unge i «gamle» Asker kommune. Tildeling av midler er styrebehandlet og kr 900 000 er tildelt 41 gode tilbud, se vedlegg.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen i samfunnet knyttet til korona viruset kan det for enkelte idrettslag bli utfordrende å gjennomføre aktivitetene som omsøkt. Vi vil allerede nå signalisere, som anbefalt fra Frivilighet Norge/KS, at det ikke vil bli aktuelt å tilbakebetale tilskudd for aktiviteter som på avlyses eller på annen måte endres på bakgrunn av smitteverntiltak.

Lykke til med deres arbeid i en svært annerledes hverdag for idrettslagene!