Kommunale aktivitetsmidler med frist 15. oktober

Asker kommune og Asker idrettsråd informerer om søknadsfrist for kommunale aktivitetsmidler 2016 med søknadsfrist 15. oktober 2015. Midlene kommer til utbetaling primo 2016.

Kriterier for tilskuddet ligger vedlagt. Søknad sendes kun ved å benytte elektronisk søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Husk rapport fra tildelte midler fra fjoråret.

KOMMUNALE AKTIVITETSMIDLER MED SØKNADSFRIST 15. OKTOBER

Asker kommune og Asker idrettsråd informerer om søknadsfrist for kommunale aktivitetsmidler 2016 med søknadsfrist 15. oktober 2015. Midlene kommer til utbetaling primo 2016.

Kriterier for tilskuddet ligger vedlagt. Husk å beskrive aktiviteten det søkes tilskudd for med henblikk på hvordan oppfylle et eller flere kriterier. 

Søknad sendes kun ved å benytte elektronisk søknadsskjema. Her kan man også legge ved eventuelle vedlegg til søknaden. Midlene tildeles etter at innsendt søknad og rapport for midler tildelt i forrige runde er sendt til AIR.

Søknadsfrist er 15. oktober. Styret i AIR vurderer søknadene og innstillingen drøftes med Asker kommune. Innstilling skal være ferdig behandlet i løpet av november og utbetaling til idrettslagene skjer i begynnelsen av 2016.

Fremgangsmåte elektronisk søknad:

1) Finn søknadsskjema under www.askeridrettsrad.no/tilskudd/aktivitetsmidler/soknadsskjema

2) Skriv inn all data og informasjon. Husk å være konkret og synliggjør prosjektets innhold ift kriteriene som gjelder

3) Last opp eventuelle vedlegg

4) Bekreft søknaden ved å gjengi bekreftelseskode

5) Trykk «send» skjema

6) Kvittering mottas til epostadresse oppgitt i søknadsfelt

Lykke til!

Spørsmål om kriterier eller søknadsprosess rettes til post@askeridrettsrad.no.