Kommunale aktivitetsmidler til idrettlag 2014

På årsmøtet til Asker idrettsråd (AIR) 2014 ble det fattet vedtak om to tildelinger av de kommunale aktivitetsmidlene for 2014. Dette for å komme ajour med kommunens egen prosess for tildeling av midler.

Av ulike årsaker har ikke AIR mulighet for å gjennomføre dette i år, og det blir kun én søknads- og tildelingsprosess. Søknadsfrist er 1. oktober og oppdaterte retningslinjer fra årsmøtet gjelder. Her fnner du kriterier og elektronisk søknadsskjema til de kommunale aktivitetsmidlene for 2014. 

Søknadsfrist er 1. oktober 2014.

Søknadsfrist er 1. oktober 2014 og oppdaterte retningslinjer fra årsmøtet i 2014 gjelder, se vedlegg. Husk å levere rapport for bruk av innvilgede midler for 2013.

Det legges opp til to søknadsrunder i 2015 og AIR vil komme tilbake til dette ila første kvartal 2015. I praksis vil det bety at man ved første søknadsrunde søker om midler for inneværende år (utbetaling 3. kvartal 2015), mens man i andre søknadsrunde søker om midler for neste år (utbetaling 1. kvartal 2016). Søknadsrunde fra og med 2016 vil normaliseres med søknadsfrist 1. oktober og utbetaling 1. kvartal påfølgende år

Søknad sendes kun ved å benytte elektronisk søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Her kan man også legge ved eventuelle vedlegg til søknaden. Midlene tildeles etter at innsendt søknad og rapport for midler tildelt i forrige runde er sendt til AIR.

Søknadsfrist er 1. oktober. Styret i AIR vurderer søknadene og sender sin anbefaling til Asker kommune, som utbetaler aktivitetsmidlene til idrettslagene. 

Fremgangsmåte elektronisk søknad:

  1. Skriv all data og informasjon
  2. Last opp eventuelle vedlegg
  3. Bekreft søknad ved å gjengi bekreftelseskode
  4. Trykk «send skjema»
  5. Kvittering mottas i form av bekreftelse av hva som er registrert. Kvitteringen skrives ut i utskriftsvennlig versjon.

Lykke til!

 

Spørsmål om kriterier eller søknadsprosess rettes til post@askeridrettsrad.no.