Kommunale lokaler og anlegg for idrett og kultur – gradvis gjenåpning av anlegg

Asker idrettsråd gjengir med glede innhold i brev fra avdeling Idrett og Friluft. Vi supplerer også med informasjon om at den enkelte idrett må forholde seg til sin særidretts koronavettregler.

«Kriseledelsen i Asker kommune har gått inn for å kunne gjennomføre en gradvis åpning av kommunale lokaler og anlegg for idrett og kultur i tiden som kommer. I perioden mandag 4. mai – t.o.m. søndag 17. mai vil gradvis åpning av kommunale anlegg og lokaler kun gjelde for kor og korps, mens det åpnes opp for idrettslag f.o.m. mandag 18. mai.

Den gradvise åpningen av anlegg har ført til en nødvendig prioritert liste over hvilke anlegg som kan åpnes, og hvilke anlegg som vil måtte holde stengt en stund til.

Kategori 1 – Haller tilknyttet skole; Heggedal skole, Nesøya skole, Vollenhallen, Toftehallen*, Røykenhallen* og Midtbygdahallen*.
Kategori 2 – Idrettshaller; Leikvollhallen og Holmen fjellhall
Kategori 3 – Haller tilknyttet ungdomsskoler; Landøya, Hovedgården, Drengsrud* og Torstad.
Kategori 4 – Askerhallen (stengt frem til august 2020, pga. vedlikehold)
Anlegg som fortsatt holdes stengt på ubestemt tid – Turnhaller og svømmehaller

*Anlegg uten kommunale tilsynsvakter hvor det blir vurdert å satte opp tilsyn i en begrenset periode.

Det er i hovedsak anlegg i kategori 1 og 2 som vil bli vurdert åpnet i denne omgang, men på bakgrunn av innmeldte behov kan det gjøres endringer. Det vil ikke bli organisert ny tildeling av treningstider for de lokalene som åpnes, her ligger ordinær tildelt treningstid til lag og foreninger til grunn.

Tilbakemelding på forventet bruk
Asker kommune skal etterstrebe å åpne så mange anlegg som det er behov for, med en viss geografisk spredning, slik at det blir mulig å få gjennomført nødvendig aktivitet.

I den forbindelse ber vi om at idrettslag som benytter kommunale anlegg melder inn det behovet de har for aktivitet i perioden 18. mai og frem til sommerferien.

Frist for tilbakemelding på forventet bruk vil være onsdag 6. mai kl. 1200. Tilbakemelding sendes til idrett og friluft i Asker kommune på epost: Idrett.Friluft@asker.kommune.no

Privateide anlegg
Asker kommune har valgt å skille mellom kommunale og privateide anlegg.

For privateide anlegg er det ikke nødvendig å søke kommunen om åpning, men aktivitet må foregå innenfor nasjonale retningslinjer. Man plikter å holde seg oppdatert på disse gjennom fhi.no, helsedirektoratet.no, idrettsforbundet.no og asker.kommune.no.


Med vennlig hilsen
Øistein Myhre
Rådgiver»