Kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg

Idrettslag kan søke om kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg igangsatt etter 1. januar 2010. Fristen for å søke er 1. mai 2014.

Kulturdepartementet har sendt et rundskriv angående momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg.  Det er nå en ny søknadsrunde på dette, og fremgangsmåten vil fremgå av skrivet vedlagt.

Regnskapsskjema og revisorrapport (i forbindelse med spillemiddelordningen) er en del av dokumentasjonen idrettslagene trenger for å søke.

Søknad om kompensasjon leveres elektronisk gjennom nettstedet www.idrettsanlegg.no. Nærmere informasjon vil fremgå av søknadsskjemaet. 

Lykke til!