Kontaktdata styret AIR 2015

Styret i idrettsrådet består av representanter fra ulike idrettslag i kommunen. Styret er valgt av årsmøtet av 19. mars 2015.

Styremedlemmer og vararepresentanter møter på lik linje til alle styremøter. Styreleder, nestleder og daglig leder utgjør styrets arbeidsutvalg (AU). 

Kontakdata styret:

Funksjon NavnEpostMobil
StyrelederSigurd Øvergaardsigurd.overgaard@getmail.no91 12 83 84
StyremedlemAnne-Lise Katleanne-lise.katle@fleten.no90 02 05 16
StyremedlemPer Bjørseth per.bjorseth@online.no 90 58 94 77
StyremedlemBerit Marstein berimar@online.no 97 18 13 09
StyremedlemAsgeir Mamen  asgeir.mamen@nhck.no48 24 14 12
StyremedlemGunnar Sagen gunnarsagen@hotmail.com 98 03 01 14
Styremedlem Kåre Møllerhagen  kare@mollerhagen.no90 14 02 60
1. varaPetter Johansenpetter.johansen@micro-matic.no92 86 95 78
2. varaAnita Munkvoldanita.synnove.munkvold@asker.kommune.no97 56 09 20