Korona virus oppdatering

Informasjon om:
– Juridiske konsekvenser for idrettslag
– Økonomiske konsekvenser for idrettslag
– «Vi må vise solidaritet med våre 11 000 idrettslag»
– Norsk idrett ber om strakstiltak
– Stenging av kommunale idrettsanlegg

Norges idrettsforbund har laget en samleside om koronasituasjonen slik at det skal være enklere for alle organisasjsonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert.

Her er informasjon om juridiske konsekvenser, økonomiske konsekvenser, brev fra idrettspresident Berit Kjøll, brev fra Norges idrettsforbund til regjeringen om nødvendige strakstiltak for idretten og ikke minst spørsmål og svar.

Til Norges Idrettsforbunds hjemmeside.