Kulturåret 2020 – idretten er med!

Kulturåret 2020 nærmer seg med stormskritt og alle deler av bygda skal gjennom året markere felles identitet gjennom en rekke arrangementer.

Kulturåret 2020

Hver måned i Kulturåret har et eget tema tilpasset årstidene, høytider og etablerte arrangementer, og viser mangfoldet innen kultur, idrett og friluft i Asker. Oversikt over arrangementene finner du på www.aktiviasker.no og ved å følge Kulturåret 2020 på Facebook. 

Idretten har fått midler til to prosjekter i Kulturåret 2020: 

1) Februar – kom det ut, der vi legger opp til å synliggjøre idrettens mangfold gjennom media og arrangementer daglig gjennom hele måneden. 

2) 10. mai – verdens aktivitetsdag (Move for health). Her skal vi lage ett eller flere arrangement sammen med idrettslagene

Månedens temaer er: 

Januar: En ny kommune – feiringer

Februar: Vinteraktiviteter – kom deg ut

Mars: De unges stemmer – ungdommer

April: Det spirer og gror – ombruk, hage, rydding

Mai: Litteratur – Forfatterskap i Asker

Juni: Kystkultur

Juli: Turisme og hytteliv

August: Kulturhistorie og lokal mat – åpne gårder

September: Lokal historie og kulturminner

Oktober: Internasjonale Asker – med kunst rett vest

November:   Scenekunst

Desember: Jul og tradisjoner

Vedlegg: