Kurs i hvordan søke om spillemidler 4. april

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer til kurs i hvordan søke spillemider onsdag 4. april kl. 17:00 på Jørgensløkka 60.

For idrettslag som planlegger å bygge eller rehabilitere idrettsanlegg er innsikt i og kompetanse om hvordan søke spillemidler en svært viktig del av finansieringsplanen.

Vel møtt!

Tid                             : Onsdag 4. april 2018 kl. 17:00 – 19:30

Sted                           : Jørgensløkka 60, møterom 1 (avd. Natur og Idrett)

Pris                            : Gratis

Påmeldingsfrist      : Mandag 2. april 2018

                                    gry@askeridrettsrad.no / 90 78 15 15

Kurs: Hvordan søke om spillemidler?

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning. Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke  er kommersielle.

For idrettslag som planlegger å bygge eller rehabilitere idrettsanlegg er innsikt i og kompetanse om hvordan søke spillemidler en svært viktig del av finansieringsplanen.

Målgruppe:

  • Klubber og lag som har tanker om å bygge og/eller rehabilitere anlegg
  • Klubber og lag som er i gang med prosessene rundt bygging/ rehabilitering av anlegg

Innhold:

  • Gjennomgang av «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» fra Kulturdepartementet
  • Hvor finnes skjemaer som har med spillemidler å gjøre (maler, søknadskjemaer etc.)
  • Forskjellen mellom søknader på ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftsliv og rehabilitering
  • Hvem kan søke og når – frister

Kursledere:

Ingrid Drivenes og Dag Solbakken, rådgivere i Asker kommunes avdeling Natur og Idrett. Ingrid og Dag har arbeidet med spillemiddelordningen i mange år, og har spesialkompetanse knyttet til spillemiddelsøknader. Det vil også bli innlegg fra Plan- og bygningsavdelingen og kommunens økonomiavdeling.