Kurs i hvordan søke spillemider 8. oktober

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer til kurs i hvordan søke spillemider tirsdag 8. oktober kl. 17:00 på Jørgensløkka 60.

For idrettslag som planlegger å bygge eller rehabilitere idrettsanlegg er innsikt i og kompetanse om hvordan søke spillemidler en svært viktig del av finansieringsplanen. Kurset er primært for de som skal søke spillemidler for 2020, men er også åpent for andre som har lengre tidshorisong for søknad. 

Vel møtt!

Tid                              : 8. oktober 2019 kl. 17:00 – 19:30

Sted                           : Jørgensløkka 60, møterom 2 (avd. Natur og idrett)

Pris                            : Gratis
 Påmeldingsfrist      : 2. oktober 2019

Påmelding/spørsmål til :
Ingrid.Drivenes@asker.kommune.no, tlf. 97607555

Kurs: Hvordan søke om spillemidler?

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning. Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er kommersielle.

Målgruppe:

  • Klubber og lag som skal sende spillemiddelsøknad for 2020
  • Klubber og lag som er i gang med prosessene rundt bygging/ rehabilitering av anlegg.
  • Klubber og lag som har tanker om å bygge og/eller rehabilitere anlegg

Innhold:

  • Presentasjon av «Anleggsregisteret.no»og «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet»fra Kulturdepartementet
  • Hvor finnes skjemaer som har med spillemidler å gjøre (maler, søknadskjemaer etc.)
  • Gjennomgang av søkeportalen www.anleggsregisteret.no

Kursledere:

Ingrid Drivenes,  rådgiver i Asker kommunes avdeling Natur og Idrett. Ingrid har arbeidet med spillemiddelordningen i mange år, og har spesialkompetanse knyttet til spillemiddelsøknader.