Kurs: Jus for idrettslag med Gunnar Martin Kjenner

AIR inviterer klubber og idrettslag til gratis kurs med en av Norges fremste kjennere av jus for idrettslag!

Onsdag 15. april 2015 kl. 18:30 – 21:00

Formannskapssalen på Venskapen

Gratis for alle klubber/idrettslag i Asker, ellers kr 550,-

Påmelding innen 8. april til post@askeridrettsrad.no

KURS «JUS FOR IDRETTSLAG»
MED GUNNAR MARTIN KJENNER

Tid : Onsdag 15. april 2015 kl. 18:30 – 21:00

Sted : Formannskapssalen på Venskapen, Askerveien

Pris : Gratis for alle klubber/idrettslag i Asker, ellers kr 550,-

Påmelding innen 8. april til post@askeridrettsrad.no

Innhold

  • Kort om juridisk metode
  • Forholdet mellom interne idrettslige regler og samfunnets regler
  • Hvilke interne idrettslige lover og regler som gjelder for 
 idrettslagene
  • Styrearbeidet, lovpålagte plikter, herunder underslagsforsikring, 
 politiattest og protokollplikt
  • Inhabilitet
  • Styrets ansvar; foreningsrettslig ansvar, erstatningsansvar og 
 straffeansvar

Målgruppe

Ledere og styrer i idrettslag, ansatte i idretten og andre med interesse for feltet

Instruktør

Gunnar Martin Kjenner, advokat og spilleagent. Foreleser på Norges Idrettshøgskole innen idrettsjuss. redaktør for flere bøker om emnet og leder av lovutvalget i Oslo Idrettskrets

Påmelding sendes post@askeridrettsrad.no innen 8. april med følgende informasjon: Fornavn, etternavn, epostadresse, mobilnummer og idrettslag (inkl. undergruppe).

Påmeldingen er bindende.