Kurs om spillemidler

Velkommen til kurs om spillemidler 9. oktober 2018 på Jørgensløkka 60. Kommunen og idrettsrådet samarbeider igjen for å sikre best mulig kunnskap om prosesser og frister for spillemiddelsøknader.

Målgruppe:

  • Klubber som skal sende spillemiddelsøknad for 2019
  • Klubber og lag som er i gang med prosessene rundt bygging/ rehabilitering av anlegg
  • Klubber og lag som har tanker om å bygge og/eller rehabilitere anlegg

Vel møtt!

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer til kurs om spillemidler:

Tid                              : 9. oktober 2018 kl. 17:00 – 19:30

Sted                           : Jørgensløkka 60, møterom 2 (avd. Natur og idrett)

Pris                             : Gratis

Påmeldingsfrist      : 2.oktober 2018

Påmelding/spm til : gry@askeridrettsrad.no

Kurs: Hvordan søke om spillemidler?

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning. Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er kommersielle.

Målgruppe:

  • Klubber som skal sende spillemiddelsøknad for 2019
  • Klubber og lag som er i gang med prosessene rundt bygging/ rehabilitering av anlegg
  • Klubber og lag som har tanker om å bygge og/eller rehabilitere anlegg

Innhold:

  • Presentasjon av «Anleggsregisteret.no» og «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» fra Kulturdepartementet
  • Hvor finnes skjemaer som har med spillemidler å gjøre (maler, søknadskjemaer etc.)
  • Gjennomgang av søkeportalen www.anleggsregisteret.no

Kursledere:

Ingrid Drivenes og Dag Solbakken, rådgivere i Asker kommunes avdeling Natur og Idrett. Ingrid og Dag har arbeidet med spillemiddelordningen i mange år, og har spesialkompetanse knyttet til spillemiddelsøknader.