Kurs om spillemidler

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer idrettslagene til kurs om spillemiddelordningen

Tid: 4. april 2019 kl. 17:00 – 19:30

Sted: Jørgensløkka 60, møterom 2

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist:  28. mars 2019

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning. Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg/nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er kommersielle.

Asker idrettsråd og Asker kommune inviterer idrettslagene til kurs om spillemiddelordningen

Tid                              : 4. april 2019 kl. 17:00 – 19:30

Sted                           : Jørgensløkka 60, møterom 2 (avd. Natur og idrett)

Pris                            : Gratis

Påmeldingsfrist      :  28. mars 2019

Påmelding/spm til :  ingrid.drivenes@asker.kommune.no /66909256 eller gry@askeidrettsrad.no /90781515

Kurs om spillemiddelordningen

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning. Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg/nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er kommersielle.

Målgruppe:

  • Klubber som skal sende spillemiddelsøknad for 2020 og senere.
  • Klubber og lag som er i gang med prosessene rundt bygging/ rehabilitering av anlegg.
  • Klubber og lag som har tanker om å bygge og/eller rehabilitere anlegg.

Innhold:

  • Presentasjon av «Anleggsregisteret.no»og «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet»fra Kulturdepartementet
  • Søknader om byggetillatelse
  • Kommunal lånegaranti og forskuttering av spillemidler
  • Hvor finnes skjemaer som har med spillemidler å gjøre (maler, søknadskjemaer etc.)
  • Gjennomgang av søkeportalen www.anleggsregisteret.no

Kursledere:

  • Ingrid Drivenes, rådgiver i Asker kommunes avdeling Natur og Idrett. 
  • Nils Hjermann, byggesaksbehandler i Asker kommunes Plan- og bygningsavdeling.