Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2015

Asker idrettsråd skal fordele 3,9 mill kroner fra Kulturdepartementet til idrettslagene i kommunen. Dette er en solid økning fra fjoråret (2,8 mill) og vi gleder oss stort!

Fordelingen gjennomføres etter årsmøtevedtak i AIR og beregnes ut fra antall barn og ungdommer i det enkelte idrettslag. Les mer om midelene som tildeles idrettsbarn og -ungdom i Asker.

Norges Idrettsforbund (NIF) har gleden av å melde om en solid tilskuddsøkning fra spillemidlene hos Norsk Tipping. Dette kommer idrettslagene i Asker til gode allerede inneværende år.

Historisk
Norsk idrett har fått tidenes største overføring fra Norsk Tipping. Totalt skal det deles ut 2.263.000.000 til norsk idrett, altså nesten 2,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 403 millioner kroner det siste året, forteller kommunikasjonssjef I NIF, Per Tøien. Over en milliard kroner går til bygging og utbedring av idrettsanlegg over hele landet.

Midler til Askeridretten
LAM står for lokale aktivitetsmidler, og er en direkte kontantinnsprøyting til hvert av idrettslagene. Oversikten fra NIF viser at lagene i Asker kommune vil bli tildelt 3.930.703 kroner i aktivitetsmidler for 2015. Det er idrettsrådene i hver kommune som står for gjennomføringen av fordelingen av disse midlene.

Aktivitetsmidlene har virkelig økt i omfang de siste årene. På landsbasis snakker vi om en vekst på førti prosent bare siste året , fra 209 millioner kroner i fjor, til 294 millioner kroner for inneværende år.

Endring av nøkkel
Først og fremst har regjeringen økt idrettens andel av Norsk Tippings overskudd. Nå går 64 % av overskuddet til idrett, mot 56% i 2014. Av disse pengene har andelen aktivitetsmidler (LAM) økt fra 11,25 prosent til 13 prosent.

Veksten i Asker
Økningen i Asker tilsier en vekst på hele 41 prosent ift fjoråret og på utrolige 81% ift 2013. Summen lagene i Asker får er i år nesten 1 150 000 kroner større enn det som var tilfelle i fjor. 

Aktiviteten i lagene
I idrettens retningslinjer for fordeling av pengene, er det aktivitet i aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år som er grunnlaget for fordelingen. Ideelt sett kan dette bety både mer penger til aktivitet og mindre til inntektsgenererende tiltak. I tillegg håper vi konsekvensene av dette blir at kostnadene ved deltakelse i idrett kan reduseres.

Lokale aktivitetmilder til Asker for 2015. Utvikling siste år. Kilde: NIF.

2015: kr 3 930 703

2014: kr 2 782 127

2013: kr 2 170 878

Vedlegg: