Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2018

Lokale AktivitetsMidler er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og forenigner som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Total tildeling til idretten er i år 367 324 657 kroner og Asker idrettsråd skal fordele 4 866 917 kroner fra Kulturdepartementet til idrettslagene i kommunen.

 

Fordelingen gjennomføres etter årsmøtevedtak i AIR og beregnes ut fra antall barn og ungdommer i det enkelte idrettslag. 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målsetting med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Målgrupper

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Idrettsråd

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte.

Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd.

Utbetaling i 2018

For 2018 er det totalt 367 324 657 kroner til fordeling.