Mangfoldig idrettstilbud for seniorer

Idrettslagene har et mangfold i sine aktiviteter som imponerer. Se den flotte timeplanen som er sammensatt av de ulike tilbudene til seniorer i bygda vår. 

Ta kontakt med det enkelte idrettslag om du vil henge med!

Se den flotte timeplanen!