MERIdrett YouMe i Asker

Akershus idrettskrets starter opp MERIdrett YouMe fra og med neste skoleår (2013/2014) på Hovedgården skole i Heggedal. Det er Heggedal Idrettslag som er samarbeidende idrettslag.

Hensikten med MERIdrett YouMe er å skape mer fysisk aktivitet for alle i skolen og å utdanne unge ledere til idretten. På de andre stedene i Akershus hvor YouMe har blitt et vel etablert tiltak, benyttes bla. nye og tidligere YouMe-ledere som ressurser i idrettslaget, og da ofte som aktivitetsledere for barn eller ungdom. «Åpen hall» har etter hvert blitt veldig populært i regi av YouMe-lederne.

Mer info om MERIdrett YouMe finnes på www.meridrett.no.

Kontakt idrettskonsulent Guro Røen i Akershus Idrettskrets om ditt idrettslag er interessert! Guro treffes på telefon 66 94 16 09 og på epost guro.roen@idrettsforbundet.no.