Mestere 2015

Det er på tide med innrapportering av mestere for 2015. Idretten i Asker har hatt svært mange deltagere på «Mesterlunsjen» på rådhuset de senere årene og denne lunsjen setter utøverne svært stor pris på.

Kommunen ved Natur og Idrett har sendt idrettslagene brev med innrapporteringsskjema og ber om tilbakemelding innen 16/12-2015.

Brev fra Natur og idrett:

Til idrettslag og speiderforeninger i Asker,

Vedlagt finner dere et brev og et innrapporteringsskjema for norske og internasjonale mestere i 2015. Mesterne vil bli invitert til en markering med tilhørende lunsj med ordfører i rådhuset til våren.

· Har dere ingen mestere å innrapportere, vennligst gi beskjed ved å svare på denne e-posten.

· Har dere mestere fra 2015 vennligst fyll ut skjemaet og send det i retur på denne adressen eller til

natur.idrett@asker.kommune.no

Frist for innsending av mestere er onsdag 16. desember 2015.

Med vennlig hilsen

Marianne Bryn Strømsholm

Konsulent

Natur og idrett