Momskompensasjon til private idrettsanlegg

Rundskriv for momskompensasjon 2017 til bygging av private idrettsanlegg, inklusiv bestemmelser er sendt ut fra KUD. 

De idrettslag som har anlegg som er ferdigstilt eller er under arbeid må spesielt merke seg rundskrivet og søknadsfristen som er 1. mars 2017. 

Se vedlegg for krav og søkeprosess.