Møte om driftsavtaler 18/12 – presentasjon og referat

Asker kommune inviterte idrettslagene til et informasjonsmøte vedrørende kjøp av driftstjenester fra idrettslagene 18/12 – 2013. Presentasjon og referat fra møtet ligger vedlagt.

Oppfølgingsmøter vil bli avholdt tirsdag 14/1 – 2014 og egen invitasjon blir sendt fra kommunen.

Vennligst se vedlegg.

Kontaktpersoner ved spørsmål:

Per Steine, rådgiver Asker kommune
M: 97 54 53 88
E: per.steine@asker.kommune.no

Gry E. Garlie, daglig leder AIR
M: 90 78 15 15
E: gry@askeridrettsrad.no