Nå kan du søke om treningstid i saler, haller og anlegg for skoleåret 2015/16

Kommunen har sendt ut nødvendig informasjon for å søke treningstid og tid til arrangementer i haller og gymnastikksaler skoleåret 2015/16. Søknadsfristen er mandag 23. mars 2015.

Utlysningsbrev, søknadsskjema og annen relevant informasjon ligger på kommunens hjemmeside.