Natur og Idrett på besøk i AIRs styremøte

Asker idrettsråd arbeider tett opp mot Avdeling Natur og Idrett i kommunen. Avdelingen inviteres til AIRs styremøter 4 ganger i året.

I styremøte 09_15 av 21. september var fokus på rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 samt rullering av kommundelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020.

Leder av Natur og Idrett, Lisbeth Stokke Fjeldly presenterte rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med fokus på idrettsrelaterte elementer. Presentasjonen var i stor grad plukket fra rådmannens presentasjon.

Ingrid Drivens, rådgiver i Natur og Idrett og prosjektleder for rullering av kommundelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020, presenterte status og fremdrift i arbeidet med rullering av planen. Se vedlegg.