Neste AIR Forum er 25. mars!

AIR Forum for februar utgår og neste AIR Forum settes på kalenderen onsdag 25. mars. Dette på grunn av to politiske saker med høringsfrist i begynnelsen av april, som AIR ønsker å jobbe med i forkant av felles diskusjoner i AIR Forum.

De politiske sakene er:

  • Kvalitetsstandard i idrettshaller
  • Askermodellen – retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer