Nominér din kandidat til Frivillighetsprisen 2013

AIR oppfordrer idretten til å synliggjøre lag, grupper eller personer som fyller kriteriene for Frivillighetsårisen. Vet at det er MANGE innen vår «sektor» som fortjener denne type oppmerksomhet.