Ny Lovnorm for Asker idrettsråd

For å sikre at alle idrettsråd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettsråd. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettsråd må ha i sin lov.

 

Idrettsrådets styre har oppdatert lov for Asker idrettsråd som er i samsvar med lovnormen og gjeldende fra 1. januar 2020.


Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.

 

Fra brev fra Norges idrettsforbund til Asker idrettsråd

«For å sikre at alle idrettsråd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettsråd. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettsråd må ha i sin lov. Idrettsrådets styre må sørge for at idrettsrådet den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettsrådets årsmøte.

Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som idrettsrådet har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 2020.»

 

Vedlagt finnes oppdatert Lovnorm for Asker idrettsråd gjeldende fra 1. januar 2020, vedtatt på styremøte i Asker idrettsråd 9. desember 2019.

  

Vedlegg: