Ny temaplan for idretten er vedtatt.

Temaplanen skal være en langsiktig plan for utvikling av aktivitetstilbud og anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i kommunen. Idrettslagene har gjennom 2020 og 2021 gitt innspill til planen og idrettsrådet har samhandlet tett med kommunen i utarbeidelsen.

Formålet med temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, er å legge til rette for at alle innbyggere har høy livskvalitet i hverdagen gjennom aktivitet, fellesskap og mestringsopplevelser.

Her finner du vedtatt temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2030, samt viktige vedlegg.