Nytt styre i Asker idrettsråd

På årsmøtet til Asker idrettsråd 13. april ble det valgt nytt styre. Vi gratulerer Gorm Haugen (Bødalen IF) som ny styreleder og Ahn Kolsrud (Frisk Asker) som ny nestleder. Andre nye styremedlemmer er Runar Framnes (Asker skiklubb) og Tommy Fernandes (Asker Basketball Club).

Vi takker avtroppende styreleder Karina Messel for hennes store engasjement og arbeidskapasitet på vegne av Askeridretten de siste årene samt styremedlemmene Stig Atle Jørgensen, Magne Stubberud og John Fjeldstad for deres solide innsats. Idrettsrådet er svært glad for at Magne Stubberud vil fortsette sin frivillige innsats sammen med administrasjonen for å sikre best mulig rapportering og regnskap for idrettsrådet.

Styret Asker idrettsråd 2021:

Valgkomité Asker idrettsråd 2021:

Administrasjonen:

Kontrollkomité/revisor 2021: