Søknad om aktivitetsguide

.

 

Har du barn i alderen 6 – 19 år eller er du en ungdom under 19 år som ikke er med på en idrettsaktivitet, men som ønsker et fritidstilbud og fysisk aktivitet?

Da kan vi hjelpe deg!

 • Hvordan begynner jeg?

 • Hvem skal jeg kontakte?

 • Hvilke plikter gjelder for å være med i en aktivitet?

Hvordan begynner jeg?

Hvem skal jeg kontakte?

Hvilke plikter gjelder for å være med i en aktivitet?

 

Aktivitetsguiden hjelper deg med å finne svar på disse og andre spørsmål. En aktivitetsguide er en person som kan språket ditt og arbeider for å få barn og ungdom inn i en aktivitet.

 

En meningsfull og aktiv fritid er viktig for alle, og har stor verdi for både voksne og barn.

Tilbudet er ment for barn og ungdom som ikke deltar i en fritidsaktivitet i dag. Det kan være familier med lav inntekt eller andre som av ulike grunner føler at de trenger en aktivitetsguide for å komme i gang.

 

Asker idrettsråd, Asker kommune og Nav Asker har etablert Aktivitetsguide ordningen i Asker med støtte fra BUFDIR og Lions.

 

Hva skal du gjøre for å delta?

Fyll ut vedlagte søknadsskjema. Skjemaet sendes til Asker Idrettsråd på e-post post@askeridrettsrad.no eller leveres til din koordinator i NAV.

 

Hva skjer videre?

 • Koordinator finner en passende aktivitetsguide.

 • Aktivitetsguiden tar kontakt med deg.

 • Asker idrettsråd avtaler et møte med dere for å finne ut hva barnet ønsker og gir

  informasjon om deltakelse i norsk idrett. De sjekker aktuelle idrettslag, treningstider

  og kontaktpersoner.

 • Aktivitetsguiden følger dere inn i ønsket idrett/klubb, og møter på trening sammen

  med barnet og foresatte i starten og bistår med å finne riktig utstyr.

 • Utgifter til utstyr som er nødvendig for å delta kan dekkes av midler i prosjektet

  dersom det ikke er økonomi til dette selv.

 • Dersom du/dere har behov for å få dekket medlemskontingent som kreves for å

  delta, kan dere søke NAV, idrettslaget eller Asker idrettsråd om dette.

  Er det noe mere å lure på? Fyll ut skjema og bli med – nå!

   

   

  Kontakt daglig leder Gry E. Garlie i Asker idrettsråd ved spørsmål.

  M: 90 78 15 15

  E: gry@askeridrettsrad.no

   

Del dette:

Vedlegg: