Oppdaterte retningslinjer for idrettsaktiviteter i Asker kommune, sept. 2020.

Asker Kommune har oppdatert retningslinjer ved bruk av kommunale lokaler per september 2020:

RETNINGSLINJER VED IDRETTSAKTIVITET I ASKER KOMMUNE

NASJONALE RETNINGSLINJER SKAL FØLGES:

Det foreligger også egne retningslinjer fra ulike særforbund som idrettslagene må kjenne til. Dersom de ulike retningslinjene ikke sier det samme, er det alltid den strengeste for ditt område som gjelder.

FOR ALLE GJELDER DISSE HENSYN:

  • Hold avstand. 
  • Sørg for god håndhygiene.
  • Ikke besøk anlegg/arenaer/lokaler for trening eller aktivitet dersom du har symptomer på luftveissykdom (også lette symptomer).

RENHOLD SOM MÅ IVARETAS AV BRUKER  
Leietagere som skal bruke lokaler og utstyr må selv rengjøre følgende etter bruk:

  • Dørhåndtak begge sider
  • Lysbryter
  • Stoler og bord som har vært i bruk
  • Gulv der hvor det er sølt etc.
  • Andre aktuelle kontakt/berøringspunkter i rommet 
  • Dersom garderober/dusj benyttes skal kontaktpunkter vaskes/desinfiseres etter hver gruppe. 

Microfiberklut og vann er nok. Alternativt papir og såpevann hvis det ikke kan brukes microfiber.

Alle skal vaske hender når man ankommer og når man forlater bygget.

BESØKSPROTOKOLL/DELTAGERLISTE
Det skal føres oversikt over deltagere/besøkende for hver trening/øving/aktivitet. Foresatte skal registrere seg i besøksprotokoll dersom det er nødvendig å følge barn i garderobe/hall/lokale for hjelp med påkledning/utstyr. Daglige registreringer og besøksprotokoll skal oppbevares i 10 dager for mulig smittesporing.

Norges idrettsforbund tilbyd, sammen med Vipps, en gratis digital besøksregistrering oppmøteregistrering.

VED MISTANKE OM SMITTE
Folkehelseinstituttets veiledning ved mistanke om smitte.

IDRETTSHALLER OG SKOLENES GYMNASTIKKSALER 
Maks 20 personer i treningsgrupper.

For ordinære treninger kan grupper på 20 personer i en gruppe (inkludert trener/leder) drive aktivitet. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles på en aktivitetsarena/hall dersom gruppene holdes adskilt, og at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernregler og avstandskrav.

For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også innad i aktivitetsgruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene. Unntaket gjelder ikke ved arrangementer.

Dersom garderober/dusj benyttes skal kontaktpunkter vaskes/desinfiseres etter hver gruppe. 

Det er en person (gjerne trener/leder) som setter ut/tar inn og flytter utstyr- Denne skal bruke hansker. Utstyr vaskes/renses etter bruk. Alternativt kan utstyret ligge ubrukt i ett døgn før ny bruk. Den enkelte utøver er ansvarlig for personlig utstyr. 

NB! 1-meterskravet gjelder på tribuner, i vrimleområder OG på uteområder. 

ISHALLER/TURNHALLER 
Retningslinjer som over – dersom det anses nødvendig fra aktuell gruppe som skal gjennomføre trening i ishall og/eller turnhall, at foreldre/foresatte må følge med inn i hallen, skal besøksprotokoll benyttes for registrering inn og ut av hallen.