Oppfordring fra valgkomitéen for Asker Idrettsråd

På Asker Idrettsråds årsmøte torsdag 19. mars 2015 skal det velges nye representanter i styret. Vi trenger idrettspolitisk engasjerte representanter for idretten som kan stille til valg til styret i Asker Idrettsråd.

Kontakt valgkomitéen med forslag til kandidat fra din klubb/idrettslag!

Idrettsrådet har en viktig rolle i Askers idrettspolitikk, da idrettsrådet gjennom Samarbeidsavtalen med Asker Kommune er høringsinstans i alle idrettspolitiske saker. For at idrettsrådet kan fylle sin nøkkelrolle som talerør for idretten, er det viktig at idretten er godt og bredt representert fra de mange idrettslag som Asker har.

Eksempel på viktige saker som står på dagsorden kommende periode:

  • implementering av driftsavtaler, anbudsrunder
  • rullering kommunal handlingsplan for idrett og friluft, herunder prioriteringer av anleg

Asker idrettsråds (AIRs) styre består av leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Av disse er på valg:

1. styrets leder

2. 3 styremedlemmer

3. 1 varamedlem

Ikke på valg:

1. Styrets nestleder Anne Lise Katle (Asker Cykleklubb)

2. Styremedlem Per Bjørseth (Asker Golfklubb).

3. Styremedlem Gunnar Sagen (Asker Helsesportlag).

4. Varamedlem Berit Marstein (Heggedal IL)

Hjelp oss til å få et godt idrettsråd, og gi oss tips på mulige kandidater!

Dersom dere har spørsmål kan disse rettes til Steinar Bustad på mobil: 91136727

Send svar til et av valgkomitéens medlemmer, eller til alle i valgkomiteen.

Hilsen

Valgkomiteen:

Steinar Bustad (Asker Skiklubb), leder, epost: steinar.bustad@gmail.com

Marianne Westbye (Frisk Asker jr), medlem, epost: marwest@getmail.no

Johanne Lervik (Asker Svømmeklubb), medlem, epost: johannalervik66@gmail.com

Pieter Paul Furnèe (Asker Skøyteklubb), medlem, epost: pieterpaul@boxs.no