Orientering om nytt system for spillemiddelsøknader

Relevante idrettslag innkalles til orientering/informasjon knyttet til nytt program for spillemiddelsøknader tirsdag 17. oktober klokken 17:00 på Jørgensløkka 60 hos avdeling Natur og Idrett.

Kommunen informerer:

Det er i år nytt program for spillemiddelsøknader, og dette er tilgjengelig fra 1.oktober. 

 

Vi innkaller idrettslagene (og noen andre søkere) til opplæring/informasjon tirsdag den 17.10 kl.17.00 hos Natur og Idrett, møterom 1 i kjelleren.

 

Dette er spesielt viktig for de lagene som planlegger å sende spillemiddelsøknader i år/høst, også de som skal fornye sine søknader (=de som sendte søknader i fjor, men som ikke fikk tildelt, og dermed står på venteliste).

 

 

Hilsen

Ingrid Drivenes

Rådgiver

Natur og Idrett

66909256