Oslo Vinterpark Tryvann

Gratis instruksjon og prøving av utstyr i Oslo Funkispark hver mandag 16-20 hele vinteren.

Invitasjon til Oslo Vinterpark Tryvann/Oslo Funkispark

Vedlegg: