Påminnelse: søknad om vare- og tjenstemomskompensasjon

Vi minner om søknadsfristen for momskompensasjon 2015 som er 15. august. I følge oversikt fra Akershus idrettskrets har 1/3 av klubbene sendt inn søknad per 28/7.