Presentasjoner fra allmøte 16. april

Takk for engasjement og interesse på idrettens allmøte 16. januar. Vel 50 fremmøtte fikk et interessant innblikk i NIFs, Nye Askers og Nye Asker Idrettsråds tanker om fremtiden. 

Vedlagt følger presentasjoner fra innleggene på allmøtet.

Vi ser frem til neste treff!

Se vedlegg.