Proaktive idrettsråd i Hurum, Røyken og Asker

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker har signert intensjonsavtale om sammenslåing. 

Det nye idrettsrådet planlegges formelt etablert i mars 2018. Dette for å sikre felles utgangspunkt med de politiske partiers programarbeid og kommunevalg 2019, og den nye kommunens handlingsprogram 2020-2024. 

Til:

Asker og Bærum Budstikke
Røyken og Hurums Avis
Askerposten
Fellesnemnda for kommunesammenslåing
Formannskap og komite for idrett i Hurum, Røyken og Asker kommune
Kommunikasjonsavdeling i Hurum, Røyken og Asker kommune
Idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker
Akershus og Buskerud Idrettskrets
Norges idrettsforbund

PRESSEMELDING:

IDRETTSRÅDENE I HURUM, RØYKEN OG ASKER HAR INNGÅTT INTENSJONSAVTALE FOR SAMMENSLÅING

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker underskrev 30.11.2016 en intensjonsavtale for sammenslåing av idrettsrådene. Avtalen gir føringer for samarbeidet fra dags dato og mot endelig etablering av det nye idrettsrådet.

Det nye idrettsrådet planlegges formelt etablert i mars 2018. Dette for å sikre felles utgangspunkt med de politiske partiers programarbeid og kommunevalg 2019, og den nye kommunens handlingsprogram 2020-2024.

Intensjonsavtalen har blitt utarbeidet av en prosjektgruppe på 7 medlemmer, som ble etablert på det første felles møtet mellom styrene i de tre idrettsrådene 6. juni 2016. Prosjektgruppen har hatt 3 møter og bestått av Guri Berg og Nils Brodersen fra Hurum Idrettsråd, Erik Wallentin og Morten B. Henriksen fra Røyken Idrettsråd og Kåre Møllerhagen, Anne-Marie Christophersen og Per Anders Owren fra Asker Idrettsråd. Sistnevnte har ledet prosjektgruppen. Daglig leder i Asker Idrettsråd Gry E. Garlie har vært sekretær.

Prosjektgruppen vil fortsette inntil endelig etablering av det nye idrettsrådet. Gruppen har høye ambisjoner for det nye idrettsrådet og ønsker at nye Asker skal være ledende i Norge på idrett og fysisk aktivitet. Forslag til visjon, langsiktig strategi og handlingsplan vil bli utarbeidet.

For å bli bedre kjent og bygge nettverk i nye Asker, vil prosjektgruppen utfordre idrettslagene på forslag til bredde- og toppidrettsarrangementer fra nå og fram til den endelige kommunesammenslåingen 1.1 2020. Vi vil her søke samarbeid med kommunene. En god start vil bli Tour of Norway på sykkel, som vil gå gjennom alle kommunene 17. mai 2017.

Leder av Hurum Idrettsråd Guri Berg ser fram til å bli en aktiv medspiller også innen samfunnsansvar, folkehelse og forebyggende arbeid i den nye kommunen. Nye Asker idrettsråd ønsker et aktivt samarbeid med nye Asker kommune med utgangspunkt i videreføring av dagens samarbeidsavtale mellom Asker Idrettsråd og Asker Kommune. 

Leder av Røyken Idrettsråd Erik Wallentin konstaterer at med rundt 38 000 medlemmer fordelt på nesten 100 idrettslag, vil idretten bli en betydelig aktør og verdiskaper i den nye kommunen. Nye Asker idrettsråd vil jobbe for at det beste fra hver av kommunene bringes videre i den nye kommunen. Han understreker at idretten ikke er en kostnadspost, men en verdiskaper i kommunen. Det er viktig at ressursbruken i kommunen reflekterer denne verdiskapingen.

Leder av Asker Idrettsråd Kåre Møllerhagen vil ta initiativ til et tettere samarbeid med næringsliv generelt og reiseliv spesielt. Idrettsrådet skal arbeide for at kommunen, idretten og næringslivet sammen skal legge til rette for flere og bedre idrettsarrangementer for både topp og bredde. Han poengterer at idretten vil  bli en viktig identitetsskaper for et nytt felleskap i ny kommune.

Se vedlagte intensjonsavtale for sammenslåing av idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker.

Kontaktpersoner;
Guri Berg, mobil 91 60 46 07
Erik Wallentin, mobil 92 85 11 50
Kåre Møllerhagen, mobil 90 14 02 60
Per Anders Owren, mobil 91 17 01 83

Foto:

På bildet fra øverst i trappen: Erik Wallentin (styreleder Røyken idrettsråd), Nils Brodersen (styremedlem Hurum idrettsråd), Guri Berg (styreleder Hurum Idrettsråd), Anne-Marie Christophersen (nestleder Asker idrettsråd), Kåre Møllerhagen (styreleder Asker idrettsråd), Morten B. Henriksen (styremedlem Røyken idrettsråd), Per Anders Owren (styremedlem Asker idrettsråd). Foto: Gry E. Garlie (daglig leder Asker idrettsråd).