Program AIRs høstkonferanse 2014

Idrettsrådet ønsker velkommen til et spennende og variert program for deltagere på høstens idrettskonferanse i regi av AIR. Det blir mye politikk og konkrete saker å diskutere. Idrettspolitisk debatt på lørdag blir et høydepunkt, mens et annet er innlegg av en av Askers store sønner, Halvard Hanevold.

Meld på deltager(e) fra ditt idrettslag og bli med på viktige diskusjoner for Askeridretten.

Høstkonferanse 2014

Asker idrettsråd

Sundvolden Hotell, Sundvolden

Fredag 10.10. kl 16.30 – lørdag 11.10. kl. 13.00

Innledere

Dag 1

 

Møteleder

Gry E. Garlie

 

 

Sigurd Øvergaard

 

 

Lene Conradi

 

 

 

Bjørn A. Arstad

 

 

 

Halvard Hanevold

 

Høstkonferansen er Askeridrettens viktigste møtested, ved siden av årsmøtet. Asker Idrettsråd (AIR) er arrangør av konferansen og deltagerne er representanter fra de 60 idrettslagene i Asker, administrasjon i kommunen (avd. Natur og idrett / Rådmannen), ordfører, politisk folkevalgte og andre med relevant tilknytning til idretten i Asker. Dagsaktuelle temaer diskuteres og Askeridretten avgir sitt innspill til høring av rådmannens forslag til Handlingsprogram.

 

Fredag 10. oktober:

Kl. 16.00 Registrering m/kaffe og en matbit

Kl. 16.30 Velkommen! 

               v/Sigurd Øvergaard, leder AIR og Anne-Lise Katle,          
               nestleder AIR                                          

Kl. 16.45 Idrett, inkludering og folkehelse
               v/Lene Conradi, ordfører Asker kommune

Kl. 17.10 Hvordan tar vi imot nye medlemmer i Askeridretten? 
               Klarer idrettslagene å ivareta breddeinteressene blant barn                  og unge?
               v/ Marianne Røed, styremedlem AIR

 Kl. 17.30 Politisk sak om sesongdefinisjoner
               v/ Bjørn Andre Arstad, saksordfører komité for teknikk,
               kultur og fritid (H) Asker kommune og Anne-Lise Katle,
               nestleder AIR. Saken er på høring og idretten diskuterer

Kl. 18.00 Pause/Kaffe

Kl. 18.15 Idrettens egen prioriteringsliste for anleggs-
              investeringer 
              Gjennomgang av prioriteringslisten til Askeridretten med
              blikk på endringer fra 2013.
              v/ Geir Øiestad og Asgeir Mamen, AIR

Kl. 18.45 Fra totalt talentløs til olympisk mester

               v/ Halvard Hanevold, Askerbøring med 3 OL gull i skiskyting
               og æresmedlem i Asker Skiklubb

Kl. 20.30 Middag

 

Innledere

Dag 2 – Idrettspolitikk

 

Møteleder
Anne-Lise Katle

 

 

Per Anders Owren

 

 

Sven Maamoen

 

 

Ragnar Sand Fuglum

 

 

Lisbeth S. Fjeldly

 

Lørdag 11. oktober:

Kl. 08.30 God morgen – kort oppsummering av dag 1
                v/Anne-Lise Katle, nestleder AIR

Kl. 08.40 Idrettsglede for alle 
               
Tanker om oppdatering av idrettspolitisk dokument før 
                Idrettstinget 2015.
                
v/Per Anders Owren, President Norges
               Rytterforbund/varaordfører Asker

Kl. 09.00 Hvordan utforme god idrettspolitikk for idretten i
               Akershus?
               Hvilke saker anser Akershus idrettskrets (AIK) som viktige?
               På hvilken måte arbeider AIK med politiske prosesser?
               v/ Sven Maamoen, leder Akershus idrettskrets

Kl. 09.20 Handlingsprogram 2015-2018
               v/ Ragnar Sand Fuglum, direktør kultur og teknikk og
               Lisbeth Stokke Fjeldly, leder avd. Natur og Idrett Asker
               kommune.

Kl. 09.40 Askeridrettens prioriteringer
              Gjennomgang av Askeridrettens hovedsaker og innledning til
              politisk debatt
              v/Geir Øiestad, styremedlem AIR og Anne-Lise Katle,
              nestleder AIR

 Kl. 10.00 Pause/Kaffe

 Kl. 10.20 Idrettspolitisk debatt
                Innlegg ved politiske partier. Spørsmål til politikerne fra
                idretten

                Debattleder; Dag Otter Johansen, redaksjonssjef Budstikka

Kl. 12.20 Nasjonalt syklesenter med velodrom og
               fleridrettsmuligheter i Asker
               v/Harald Tidemand Hansen, President Norges Cykleforbund

Kl. 12.40 Orienteringssaker og oppsummering fra AIR
               v/Sigurd Øvergaard, leder AIR og Gry E. Garlie, daglig leder
               AIR

Kl. 13.00 Lunsj før avreise

 

Praktisk

 

Deltakeravgift

 

 Påmelding

Kontakt

 

Kr 700 per person. Betales av klubben og inkluderer bl.a. overnatting på enkeltrom, middag, frokost og lunsj. Størstedelen av kostnadene dekkes av AIR.

Bindende påmelding med navn, klubb og innbetaling av deltakeravgift til konto 1620.31.65548 sendes snarest til post@askeridrettsrad.no

www.askeridrettsråd.no

post@askeridrettsrad.no

Styreleder:      Sigurd Øvergaard / sigurd.overgaard@getmail.no / 
                       91 12 83  84

Daglig leder:    Gry E. Garlie / gry@askeridrettsrad.no / 90 78 15 15

*Forbehold om mindre programjusteringer ved sykdom o.lign.