Program Idrettskonferansen 2018 kl. 12-23

Vi ønsker velkommen til et spennende program for tidenes første Idrettskonferanse i regi av nye Asker idrettsråd i Teglen i Spikkestad fredag 23. november fra klokken 12:00.

Programmet med hovedbolkene samspillskonferanse, idrettens møteplass og idrettens hederskveld er spekket med interessante innlegg, samtaler og muligheter for å bygge gode relasjoner. 

Målgruppene for de tre bolkene er noe ulike, men alle er velkommen til å delta på alle tre bolkene. Vi gleder oss til å se deg!

Nye Asker idrettsråd arrangerer 23. november «Idrettskonferansen 2018» i Teglen (Spikkestad Kirke- og Kultursenter) i Spikkestad. Konferansen er tredelt med ulike temaer og målgrupper, og med samspill og samarbeid som en rød tråd gjennom alle delkonferansene.

SAMSPILLSKONFERANSEN kl. 12-15

Nye Asker idrettsråd tar initiativ til enda bedre samspill mellom aktører innenfor idrett, kultur, næring og offentlighet gjennom å etablere Samspillskonferansen i Asker.

Samspillet mellom ulike sektorer vil kunne være et viktig konkurransefortrinn for vår nye kommune. Avhengigheten og samspillet mellom de ulike miljøene, samspillet innad i de ulike områdene og viljen til å bidra og skape ting sammen er og blir avgjørende.

På denne konferansen vil vi i praksis vise eksempler på noen som har samspilt godt og samspiller godt. I tillegg legge opp til ulike innlegg og diskusjoner om dette tema.

  • Når idretten og kulturen snakker om samarbeid – mener de da sponsing? 
  • Når næringslivet snakker om at de vil ha noe tilbake mener de da noe som konkret kan vises på bunnlinjen i regnskapet?
  • Har offentligheten noen rolle/ansvar i dette samspillet?
  • Hvordan kan vi gjøre hverandre bedre i alle deler av nye Asker?

IDRETTENS MØTEPLASS KL. 16-19

De 97 idrettslagene i nye Asker kommune, med over 36 000 medlemmer, er en enorm kraft for lokalsamfunnet.

  • Hvordan kan idretten og kommunen samarbeide, samspille for å bidra til en mer fysisk aktiv befolkning? 
  • Hvordan skal vi sørge for at 97 idrettslag med hver sine særegenheter, behov, aktiviteter og frivillige apparat gjør hverandre gode?
  • Er det et uforløst potensiale i ulike samarbeidsmodeller og nye samarbeidspartnere?

IDRETTENS HEDERSKVELD KL. 20-23

Vi ønsker å hylle de som bidrar i sitt nærmiljø og lokalsamfunn til beste for felleskapet – slik at barn og ungdom skal få et best mulig tilbud innen idrett og fysisk aktivitet. Resultatene av ildsjelenes innsats er godt synlig i form av anlegg, arrangementer og prestasjoner – men menneskene bak er ofte lite synlige.

På idrettens Hederskveld vil du høre om og møte mennesker som betyr mye for andre, i ulike sammenenger. Det er begrenset antall og førstemann til mølla vil gjelde for alle med unntak av de nominerte.

PROGRAMMET:

1000_90_1152018218331_7.jpg

Husk å spesifisere hvilken del av konferansen du melder deg på!

Hjertelig velkommen!

PRAKTISK INFORMASJON:

Adresse:

C.A. Johansens plass 1, 3430 Spikkestad

Vi anbefaler å ankomme med tog til Spikkestad stasjon. Ankomst Spikkestad er to ganger i timen (33 og 03). Det er omlag 350 meter fra stasjonen til Teglen

Påmelding:

Til post@askeridrettsrad.no innen 20/11 med spesifisering av hvilke(n) del av konferansen du vil delta på
(del 1/del 2/del 3). Meld fra om spesielle behov ift bespisning.

Bespisning og antrekk:

Del 1: Det blir lett bespisning kl 11:30 / Kom som du er.

Del 2: Det blir lett bespisning kl. 15:30 / Kom som du er.

Del 3: Det serveres enkel mat / Pent antrekk.