Prosess – Politisk sak om driftsavtaler

Asker kommune arbeider med politisk sak om driftsavtaler. I første møte med idretten onsdag 18/12 ble det skissert et rammeverk for saken samt skissert en tidslinje for videre prosess, se vedlagte presentasjon.

Neste møte med idretten er onsdag 14/1 og der vil detaljer rundt de enkelte avtaler i større grad kunne diskuteres. Idrettslagene vil inviteres til mindre møter