Protokoll årsmøte AIR 2009

Se vedlegg for signert protokoll fra årsmøte AR 2010.