Protokoll årsmøte AIR 2010

Se vedlegg for signert protokoll fra årsmøte AR 2010.