Protokoll årsmøte AIR 2012

Årsmøtet ble avholdt i Leikvollhallen med over 50 representanter. Etter avsluttet årsmåte gav varaordøfrer Per Anders Owren de fremmøtte en presentasjon om et mulig OL i Oslo 2022 og Asker kommunes engasjement i saken. Se vedlegg for protokoll fra årsmøte AIR 2012.