Protokoll årsmøte AIR 2013

Årsmøtet ble avholdt på Asker Museum 20. mars med kyndig møteledelse fra Sven E. Maamoen, leder av Akershus idrettskrets. Asker Idrettsråd takker alle 56 fremmøtte for tilstedeværelse, engasjement og interesse. Vi er glade for at idrettsledere i Asker er seg sitt ansvar bevisst.

 Se vedlegg for protokoll.