Protokoll årsmøte AIR 2014

Årsmøtet, under kyndig ledelse av dirigent Sven Maamoen fra Akershus idrettskrets, ble avholdt i miljørommet i Leikvollhallen.

Askeridretten stilte, i år som ved tidligere år, mannsterke opp til idrettsrådet årsmøte. Vi ønsker å takke styremedlemmene som fratrådte sine verv og ønsker nye medlemmer av styret velkommen.